| 972 đang xem

Hiện nay chúng ta đã quá quen thuộc vs các yếu tố đến từ mạng xã hội như nút like, nút chia sẻ, nút lưu, nút gửi, nút theo giõi,...

Nói thật chứ, bất kỳ công ty doanh nghiệp nào cũng muốn doanh nghiệp mình được biết đến dưới mọi hình thức vì vậy thiếu những yếu tố này vô hình chung bạn đã bỏ qua một cơ hội để mở rộng kinh doanh sản xuất.

Dưới đây là một số bộ mã của facebook:

Nút like | <div class="fb-like" data-href="http://oimeoi.com.vn" data-layout="button" data-action="like" data-size="large" data-show-faces="true" data-share="false"></div>

Nút chia sẻ | <div class="fb-share-button" data-href="http://oimeoi.com.vn/tu-van.seo" data-layout="button_count" data-size="large" data-mobile-iframe="false"><a class="fb-xfbml-parse-ignore" target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Foimeoi.com.vn%2Ftu-van.seo&amp;src=sdkpreparse">Chia sẻ</a></div>

Nút gửi | <div class="fb-send" data-href="http://oimeoi.com.vn"></div>

Nút lưu | <div class="fb-save" data-uri="http://oimeoi.com.vn" data-size="large"></div>

Nút theo dõi | <div class="fb-follow" data-href="https://www.facebook.com/anhle.288" data-layout="button_count" data-size="large" data-show-faces="true"></div>

Bình luận | 

 

Bộ mã Google:

Google +1 | 

 

Nhận seo website: Lê Đạt | 096 - 5082 - 096

#393

bảng giá seo | seo giá rẻ | seo website

Yếu tố mạng xã hội lợi hay hại

Nhà Số 2, tổ 06, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội

096 - 5082 - 096 | Lê Đạt

aikidotyli@gmail.com

DMCA.com Protection Status
Copyright © 2016 - 2017 Oi.store | oimeoi.com.vn